Tariffundersøkelsen 2023: De fleste av medlemmene mener det var et akseptabelt lønnsoppgjør

Akademikerforbundet sendte i midten av november ut sin årlige lønns- og tariffundersøkelse. - Vi nærmer oss hovedoppgjøret 2024 og det er viktig at vi har en god forståelse for hvordan lønnsoppgjørene oppleves for våre medlemmer, sier forbundsleder Mizanur Rahaman. 

Nyttige innspill som tas med videre


Medlemmenes innspill i denne undersøkelsen tas inn som en del av diskusjonsgrunnlaget når tariffutvalgene i Akademikerforbundet samles til Tariffkonferansen 22.-23. januar 2024. Undersøkelsen gir forbundet også et godt utgangspunkt for å gi råd til medlemmer som har spørsmål om lønn og lønnsutvikling. 

Akseptabelt lønnsoppgjør

Undersøkelsen viser at Akademikerforbundets medlemmer har lang erfaring i arbeidslivet. Lønnsnivået for en rådgiver/ seniorrådgiver var 1. mai 2023 mellom 650 000 kr og 750 000 kr. De fleste som svarte på undersøkelsen, mente det var et akseptabelt lønnsoppgjør i 2023 og er stort sett fornøyd med egen lønnsplassering. Det er likevel en del som opplyser at de, med sin erfaring, bør ha et høyere lønnsnivå. 

Ønskelig med generelle og individuelle tillegg i 2024

Medlemmene mener også, på tvers av tariffområde, at det i hovedoppgjøret 2024 bør legges opp til en blanding av generelle og individuelle tillegg, noe som er i overenstemmelse med forbundets lønnspolitiske plattform fra Landsmøte 2022. 

Akademikerforbundets tariffundersøkelse ble sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer i offentlig og privat sektor.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as