TBU anslår lavere prisvekst

- At prisveksten er nedjustert til 1,2 % er en viktig endring i TBU-rapporten. Det samme gjelder gjennomgangen av norsk og internasjonal økonomi. Når det er knyttet stor usikkerhet til prisvekst-anslagene, er det gode grunner til å avvente en oppdatert prognose i august. Om tallene bekreftes, har vi utsikter til å kunne opprettholde kjøpekraften i 2020, sier forbundsleder Alfred Sørbø

Den endelige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) er lagt fram i dag.  – Vi anslår at prisveksten i år blir 1,2 prosent på årsbasis. Det er lavere enn anslaget i den foreløpige rapporten som ble lagt fram i februar, sier sjeføkonom Erik Orskaug. Han er Unios medlem i TBU.

Det er stor usikkerhet i anslagene denne gangen, særlig knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og de videre konsekvensene av koronakrisen.

-TBU kommer kanskje med en oppdatert prisprognose i begynnelsen av august, opplyser Orskaug.

Anslag over revidert budsjett og OECD

TBU-rapporten ble utsatt når koronakrisa rammet. Rapporten har nedjustert anslaget på prisveksten fra 2019 til 2020 fra om lag 1,5 til om lag 1,2 prosent. Prisvekstanslag ligger noe over siste anslag fra både Revidert nasjonalbudsjett (1,0 prosent) og OECD (0,8 prosent). Disse anslagene ble publisert før SSB publiserte relativt høy prisvekst fra april til mai.

– Det er særlig lavere oljepris og lavere prisvekst på bearbeidede eksportvarer hos handelspartnerne som jekker anslaget på konsumprisen ytterligere ned.  Sammenliknet med februar-anslaget er det ikke gjort endringer i elektrisitetsprisforutsetningene. Disse trekker fortsatt ned konsumprisindeksen betydelig i 2020, sier Orskaug.

Ny gjennomgang

TBUs endelige rapport har en helt ny gjennomgang av norsk- og internasjonal økonomi. Den verdensomspennende nedstengningen etter koronautbruddet har endret det globale økonomiske bildet fullstendig. De fleste prognosemakere presenterer alternative baner for økonomien avhengig av om smitten «gir seg» relativt raskt eller om den vedvarer.

OECDs siste prognose anslår en nedgang i vekst for våre handelspartnere på mellom 7,5 – 9,3 prosent avhengig av om epidemien blir slått tilbake i første halvår, eller om det kommer en ny smittebølge senere i 2020. Anslagene for Norge ligger på en nedgang i veksten på 4-5 prosent.

– Bak disse tallene ligger en betydelig nedgang i sysselsettingen og økning i arbeidsledigheten. Det er nå stor fare for at ledigheten i mange land vil feste seg på et betydelig høyere nivå. Den faren står vi overfor i Norge også. Det er derfor viktig at de økonomiske tiltakene som regjering og Storting gjør for å få oss ut av krisa gir nye arbeidsplasser i stort monn. Vi må heller ikke være redde for å bruke offentlig sektor i dette gjenreisningsarbeidet, sier sjeføkonom Erik Orskaug.

Les Unios oppsummering her

TBU-rapporten finner du her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as