TBU: foreløpig rapport 2019

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019 – foreløpig rapport.

Les foreløpig rapport (kortversjon) fra TBU her

/share/mime/48/pdf.png Oppsummering TBU
(oppsummering-tbu.pdf, 29kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as