TBU: Frontfaget gjelder kun for noen, ikke for alle

- TBU-tallene viser at offentlig sektor kommer dårlig ut for tredje året på rad. Frontfagsrammen ble i fjor anslått til 3,7%. Likevel har industrifunksjonærer og ansatte innen finans fått en lønnsvekst på 5%. Dette viser at rammen for offentlig sektor i 2023 må bli større enn for frontfaget hvis vi skal lykkes med å rekruttere og beholde kompetent personell i offentlig sektor, mener forbundsleder Mizanur Rahaman.

TBU-tallene viser at frontfaget kun gjelder for noen, ikke for alle. For tredje år på rad kommer offentlig sektor dårlig ut samtidig som det er kritisk mangel på kvalifisert arbeidskraft i stat og kommune. Tallene fra teknisk beregningsutvalg (TBU) som kom i dag bekrefter nok en gang behovet for en høyere ramme for offentlig sektor, mener Unio.

Unios grupper i offentlig sektor kom svært dårlig ut i 2020 og i 2021 sammenlignet med privat sektor. Nå viser TBU at store deler privat sektor også i 2022 kom bedre ut enn offentlig sektor. For kommunesektoren trekker lærernes lave lønnsvekst ned resultatet.

– Når frontfagsrammen i fjor ble anslått til 3.7%, og vi ser at lønnsveksten for industrifunksjonærer og ansatte innen finans ble 5% er det tydelig at mange i privat sektor ikke forholder seg til frontfaget. Samtidig henger lønna til de med høyere utdanning i offentlig sektor etter og bemanningskrisen i stat og kommune øker. Det er ikke bærekraftig, for verken velferdsstaten eller den koordinerte lønnsdannelsen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Problem for innbyggere og næringsliv

– Vi som jobber i offentlig sektor bidrar til å sikre velferdsstaten, vi bidrar til kunnskap og kompetanse i næringslivet og til den høye grad av tillit og trygghet vi har i Norge. Men i dag taper offentlig sektor kampen om høyt utdannet arbeidskraft fordi lønna er for lav og belastningen er for stor. Flere lærere, sykepleiere og andre ansatte med høyere utdanning slutter eller vurderer å slutte i jobbene sine. Det er et problem for både innbyggerne og næringslivet i Norge som er avhengig av en velfungerende velferdsstat, sier Lied.

Politisk ansvar og arbeidsgiveransvar

– Det er både et politisk ansvar og et arbeidsgiveransvar å løse bemanningskrisen i offentlig sektor. De må sørge for og å betale for at vi har nok folk med høy kompetanse til å levere god nok kvalitet på tjenestene fra det offentlige. Det er direkte uansvarlig, usolidarisk og uforsvarlig dersom denne utviklingen får fortsette. Dette viser at det er behov for en høyere ramme i offentlig sektor, sier Lied

Det er på tide at arbeidsgiversiden og politiske myndigheter tar ansvar for å snu utviklingen. For at offentlig sektor skal kunne rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft er det behov for en høyere ramme i offentlig sektor i dette oppgjøret.

Her er tallgrunnlaget for årets lønnsoppgjør- TBU-rapporten
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as