Temamøte om EUs helseuninon 24. februar kl 11-12

- Hva slags «union» dreier det seg om og hvilken betydning har den for Norge?
EU har tatt initiativ til oppbygging av en helseunion som skal bidra til å styrke helsesikkerhet og helseberedskap i EU. Initiativet er knyttet til erfaringene med pandemien og forslagene skal bidra til at framtidige helsekriser skal kunne oppdages, forberedes og håndteres bedre. Forslagene innebærer en sterkere koordinering av EU-landenes helseberedskap.

Fra pandemien startet har vår nasjonale helseberedskap og responskapasitet vært knyttet til EU. Hva innebærer forslagene om helseunionen og hvordan innvirker forslagene for vår framtidige helsebedredskap? Unios koronautvalget for beredskap og krisehåndtering har invitert helseråden ved Norges delegasjon til EU til å orientere om forslagene og svare på spørsmål.

Innleder: Anders Lamark Tysse, helseråd ved Norges delegasjon til EU
Målgruppe: ansatte og tillitsvalgte i Unio-forbund
Møteleder: Silje Naustvik, leder av Unios koronautvalget for beredskap og krisehåndtering og nestleder i Unio og Norsk Sykepleierforbund

Påmelding og eventuelle spørsmål sendes til liz.helgesen@unio.no innen 23. februar kl 12:00

NB: Det sendes ut egen lenke til det digitale møtet etter påmeldingsfrist. Meld deg på og sett av tiden i kalenderen i mellomtiden.

Om helseunionen:
Stortingets orientering om tiltak knyttet til EUs helseberedskap
EU-kommisjonens beskrivelse av helseunion for sterkere kriseberedskap og kriseinnsats i Europa
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as