TiA Årsmøte og konferanse 2023

TiA gjennomførte 27. april sitt første fysiske årsmøte i forbindelse med fagkonferansen i Oslo. I lenkene på siden her kan du lese vedtatt tiltaksplan, budsjett og årsmøteprotokoll.

I årsmøte arrangert i forbindelse med vår fagkonferanse ble et nytt fagstyre valgt. Det nye fagstyret består av Mariann Eidberg (leder), Helge Edland (nestleder), Camilla Jin Berg (ikke til stede på bildet), Dagny Rødfjell og Eirin Aasen. Vara: Johanne Bredeli og Kim Kopstad (ikke til stede på bildet). Vi har dermed fortsatt et relativt bredt sammensatt styre. De 3 som allerede har sittet i styret er Mariann, tegnspråktolk på OsloMet og NRK, Helge er frilans skrivetolk og Camilla tegnspråktolk på Signo Midt. Dagny har latvisk som tolkespråk og studerer nå tolking i offentlig sektor på OsloMet og er halvveis i løpet. Eirin er også student på OsloMet, på tegnspråk og tolking og er nå ferdig med 2. klasse. De to varaene Kim og Johanne er frilans tegnspråktolker. Bildet er fra vårt første styremøte i det nye fagstyret.

Prgrammet på TiA-konferansen var spekket med interessante folk og temaer, f.v: Hilde Haualand; Tegnspråktolken i en byråkratisk organisasjon, Mizanur Rahaman åpnet konferansen, Berit Reppesgård om medlemmenes plass og tilknytning i regionene, Hanne Løfsnes og Mansor Zalmai fra IMDi; Når en tolk bryter tolkeloven - og de hadde med kake til oss for å feire at Tolkeregisteret er åpnet for skrivetolker og tegnspråktolker, Hanne Skaaden; Taushetsplikt, Randi Havnen; Tolkerolle og makt ved tolking fra skrift til tale, Line Pedersen var med oss store deler av konferanse med ulike profesjonstema og Jessica Hansen snakket om Forsvarlig tolking i fjerntolkingens tid - tolkens ansvar eller delt ansvar?

Protokoll Årsmøtet i TiA 28042023 - signed.pdf

Budsjett 2023.pdf

Tiltaksplan 2023.pdf

Tolkenes profesjonsetiske retningslinjer vedtatt 2023.pdf
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as