(f.v) Forbundsleder i Akademikerforbundet Alfred Sørbø, generalsekretær i Akademikerforbundet Astrid Sørland, leder i TiA Mariann Eidberg, nestleder i TiA Helge Edland og rådgiver i Akademikerforbundet Anders Aarskog, styremedlem i TiA Kathrine G. Rehder var med i møte via videokonferanse, men er ikke med på bildet.

TiA jobber med saker tolkene er opptatt av

I går hadde Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) strategimøte med representanter fra Akademikerforbundet.

TiA-konferansen 2020

Høyest på dagsorden for møtet sto planlegging av TiAs fagkonferansen 12.-13. mars 2020 i Oslo. Mer info vil komme snart.

Arbeidstidsordninger

En annen aktuell sak vi diskuterte er alternative arbeidstidsordninger for tolkene, som vi vil jobbe med i samarbeid med våre medlemmer og tillitsvalgtapparatet i Akademikerforbundet og Unio.

Organisering og takstsystem

Andre saker som står høyt på agendaen fremover er ny organisering av tolketjenesten og nytt takstsystem for frilanstolker.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as