TiA-konferansen og årsmøte 2023

TiA-konferansen 2023

Tema: Etikk
Tid: 27.-28. april 2023  
Årsmøte 27. april kl 15-17 (egen ekstra påmelding for de som ikke er på konferansen)
Sted: Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias Gate 15, OSLO
Målgruppe: Medlemmer i Akademikerforbundet

Torsdag 27. april:
10.00-11.00 Ankomst og registrering
11.00-11.30: Åpning og velkommen ved TiA-leder Mariann Eidberg og Forbundsleder Mizanur Rahaman
11.30-12.30: Forsvarlig tolking i fjerntolkingens tid - tolkens ansvar eller delt ansvar? – Jessica Hansen
12.30-13.00: Hvilke typer etiske tilnærminger vi kan ha til profesjonen vår – Line Pedersen
13.00-14.00: Lunsj på hotellet
14.00-14.30: Eksempeldiskusjoner om etiske tilnærminger til profesjonen – Line Pedersen
14.30-15.00: Kaffepause
15.00-17.00: Årsmøte  

Innsjekk, slapp av, løp deg en tur, prat med kolleger eller krøll håret og stryk finstasen.  
 
19.00: Middag på hotellet
 
Fredag 28. april:
09.00-09.05: Oppstart, info mm – utsjekk før kl 10!
09.05-10.00: Kollegasamarbeid – hva gjør vi når en kollega ikke fungerer? – Line Pedersen
10.00-10.30: Partssammensatt utvalg i IMDi: Når en tolk bryter tolkeloven – Hanne Løfsnes og Mansor Zalmai
10.30-11.00: Pause
11.00-11.30: Med plikt til å veilede? Tegnspråktolken i en byråkratisk organisasjon – Hilde Haualand
11.30-12.30: Lunsj
12.30-13.00: Medlemmenes plass og tilknytning i regionene i Akademikerforbundet – Berit Reppesgård
13.00-13.15: Pause
13.15-13.45: TPR i profesjonsutøvelsen. Gruppearbeid. – Line Pedersen
13.45-14.15: Tolkerolle og makt ved tolking fra skrift til tale –  Randi Havnen
14.15-14.25: Pause
14.25-15.00: Taushetsplikt – Hanne Skaaden  
15.00-15.15: Avslutning

 
-Med forbehold om endringer - siden oppdateres ved endringer

  • Jessica P.B. Hansen er førsteamanuensis ved Institutt for språk, litteratur og kultur på Høgskolen i Østfold. Hun har forsket på tolka samtaler i spesialisthelsetjenesten, jobbet som tolkefaglig rådgiver og undervist både tolker, tolkestudenter og forskjellige yrkesgrupper som samarbeider med tolk. Forskningen hennes har bidratt til forståelsen av hvordan deltakerne skaper mening i sammenhengen når tolkingen foregår via teknologi.

  • Line Pedersen er utdannet tolk, og har en master i Språk og kommunikasjon i profesjoner fra NTNU. Hun jobber nå som universitetslektor på Seksjon for tegnspråk og tolking ved NTNU der hun blant annet underviser studenter som studerer profesjonsutdanning i tolking i emnet Profesjonskunnskap og tolketeori. I tillegg utvikler hun nå et Ph.d.-prosjekt om temaet "Tolkeprofesjonen i Norge".

  • Hilde Haualand, professor ved seksjon for tegnspråk og tolking på OsloMet – storbyuniversitetet. En av tre redaktører for boka Tolking. Språkarbeid og profesjonsutøvelse. (Gyldendal, 2018)

  • Hanne Skaaden er professor ved Tolkeutdanningen ved OsloMet. Hun er forfatter av Den topartiske tolken. Lærebok i tolking (Universitetsforlaget, 2013) og er medforfatter av Ethics in Public Service Interpreting (Routledge, 2020).
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as