TiA-konferansen og årsmøte 2023

TiA-konferansen 2023

Tema: Etikk
Tid: 27.-28. april 2023  
Årsmøte 27. april kl 15-17 (egen ekstra påmelding for de som ikke er på konferansen)
Sted: Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias Gate 15, OSLO
Målgruppe: Medlemmer i Akademikerforbundet

Torsdag 27. april:

10.00-11.00 Ankomst og registrering med litt pausemat for langveisfarende og andre fysne
11.00-11.30: Åpning og velkommen ved TiA-leder Mariann Eidberg og Akademikerforbund - leder Mizanur Rahaman.
11.30-12.30: Forsvarlig tolking i fjerntolkingens tid - tolkens ansvar eller delt ansvar? - Jessica Hansen
12.30-13.30: Lunsj på hotellet
13.30-14.30: Hvilke typer etiske tilnærminger vi kan ha til profesjonen vår - Line Pedersen
14.30-15.00: Kaffepause med litt å bite i, mingling og innslipp årsmøtedeltakere

15.00-17.00: Årsmøte  

Innsjekk, slapp av, løp deg en tur, prat med kolleger eller krøll håret og stryk finstasen.  

19.00: Middag


Fredag 28. april:

09.00-09.05: Oppstart
09.05-10.00: Kollegasamarbeid - når en kollega ikke fungerer, hva gjør vi?  Erfaringsdeling knyttet til TPR
10.00-10.30: Partssammensatt utvalg i IMDi: Når en tolk bryter tolkeloven - Hanne Løfsnes og Mansor Zalmai
10.30-11.00: Pause, husk å sjekke ut
11.00-11.30: Med plikt til å veilede? Tegnspråktolken i en byråkratisk organisasjon. - Hilde Haualand
12.00-13.00: Lunsj
13.15-13.45: Medlemmenes plass og tilknytning til regionene i Akademikerforbundet - Berit Reppesgård
13.45-14.15: Tolkerolle og makt - Randi Havnen
14.15-14.25: Pause
14.25-15.00: Taushetsplikten - Hanne Skaaden
15.00-15.15: Avslutning, takk for nå
 
-Med forbehold om endringer - siden oppdateres ved endringer

  • Jessica P.B. Hansen er førsteamanuensis ved Institutt for språk, litteratur og kultur på Høgskolen i Østfold. Hun har forsket på tolka samtaler i spesialisthelsetjenesten, jobbet som tolkefaglig rådgiver og undervist både tolker, tolkestudenter og forskjellige yrkesgrupper som samarbeider med tolk. Forskningen hennes har bidratt til forståelsen av hvordan deltakerne skaper mening i sammenhengen når tolkingen foregår via teknologi.

  • Line Pedersen er utdannet tolk, og har en master i Språk og kommunikasjon i profesjoner fra NTNU. Hun jobber nå som universitetslektor på Seksjon for tegnspråk og tolking ved NTNU der hun blant annet underviser studenter som studerer profesjonsutdanning i tolking i emnet Profesjonskunnskap og tolketeori. I tillegg utvikler hun nå et Ph.d.-prosjekt om temaet "Tolkeprofesjonen i Norge".

  • Hilde Haualand, professor ved seksjon for tegnspråk og tolking på OsloMet – storbyuniversitetet. En av tre redaktører for boka Tolking. Språkarbeid og profesjonsutøvelse. (Gyldendal, 2018)

  • Hanne Skaaden er professor ved Tolkeutdanningen ved OsloMet. Hun er forfatter av Den topartiske tolken. Lærebok i tolking (Universitetsforlaget, 2013) og er medforfatter av Ethics in Public Service Interpreting (Routledge, 2020).




 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as