TiA på Stortinget

Fredag 11. mars var TiA i møte på Stortinget med Venstres stortingsgruppe og Venstres tegnspråkutvalg for å komme med innspill under en minihøring om fremtidens tolketjeneste.

Stortingsgruppen ønsket å høre ulike erfaringer med tolketjenesten og forslag til endringer for å gjøre denne bedre, med tanke på utviklingen av partiets politikk på området.

TiA kom med flere innspill, og pekte blant annet på dårlige lønns- og arbeidsvilkår og manglende fokus på og muligheter til spesialisering som årsaker til varierende kvalitet på tolketjenestene som leveres. Det ble en god dialog med stortingsgruppen rundt disse og andre innspill, og TiA ser svært positivt på å ha fått denne muligheten til å kunne bidra med våre medlemmers erfaringer med Nav tolketjenesten og komme med våre forslag til endringer.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as