TiA sitt aktivitetsfond

Da Tolkeforbundet ble lagt ned ble det vedtatt at restmidlene skulle settes av til aktiviteter for tolker, søkt via TiA-medlemmer. Medlemmer kan søke, men det er ingen krav om at alle som deltar på aktiviteten må være tolker. Et medlem kan invitere til noe sosialt og faglig for andre tolker. Nederst på denne siden finner du retningslinjer og søknadsskjema.

Medlemmer kan søke om midler til følgende frister: 1. mai. 1. september, 1. november og 1. februar. Totalbeløp per søknadsrunde (for alle midler som blir utdelt): 10.000,-

Søknad sendes til tia@akademikerforbundet.no
Link til retningslinjene: 2 Retningslinjer TiA aktivitetsfond 

/share/mime/48/msword.png Søknadsskjema
(soknadsskjema-aktivitetsfondet-1-.docx, 22kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as