TiAs årsmøte 2021

Tirsdag 9. februar gjennomførte Tolkene i Akademikerforbundet sitt første ordinære årsmøte. Grunnet koronasituasjonen ble det avholdt som fjernmøte for de 22 stemmeberettigede medlemmer som deltok.

Under årsmøtet ble blant annet interimstyrets årsmelding og årsregnskap for 2020 gjennomgått og godkjent, før det ble gjennomført valg av nytt fagstyre for TiA. Her ble Mariann Eidberg valgt som leder for tre år og Helge Edland som nestleder for to år. Kathrine G. Rehder ble valgt inn som styremedlem for to år, mens Camilla Jin Berg og Kate Berg ble valgt som styremedlemmer for ett år. Elin Johansen og Henning Rodtwitt ble valgt som varamedlemmer for to år.

Det ble også valgt en valgkomité, bestående av Miriam Oldeide, Hanne Randi Nylund og Siri Johansen.

/share/mime/48/pdf.png Protokoll årsmøte TiA 2022
(protokoll-arsmotet-i-tia-2021-signed.pdf, 378kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as