Tidslinje Pandemi

2020

 • 26. februar: Koronavirus påvist i Norge.
 • 28. februar- 10. mars: Regjeringen innfører forberedende tiltak: Hjemmel vedtatt for å sikre tilgang til nødvendige legemidler og utstyr.
  Norske arbeidsgivere får anledning til å permittere ansatte på to dagers varsel.
  Helsedirektoratet får fullmakt til å sikre helsehjelp.
  Permitteringsregelverket endres og arbeidsgiverperioden kuttes fra 15 til 2 dager.
 • 12. mars: Landet stenges: Alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler blir stengt. Frisører, hudpleiere, treningssentre, svømmehaller o.l. må lukke dørene. Alle fritidsreiser frarådes. Arrangementer med mer enn 50 deltakere blir forbudt i Oslo.
 • 13. mars: Lønnsoppgjøret utsettes til høsten.
 • 15. mars:Ytterligere lukking: Fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, optikere og lignende helsevirksomheter må stenge.
 • 16. mars: Hovedorganisasjonene og regjeringen inngår avtale om mer fleksitid for statsansatte for å kunne ivareta viktige samfunnsfunksjoner under koronakrisen.
 • 18. mars: Tiltak for arbeidslivet: Lettere for pensjonert personell i helsesektoren å jobbe.
  250 millioner kroner ekstra til kommunene i 2020.
  Stortinget enige om del to av den første krisepakken, inkludert kutt i arbeidsgiveravgiften, 900 millioner til kultur, idrett og frivillighet og en garantiordning på 6 milliarder til luftfarten.
  Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune.
  Endringer i permitterings- og dagpengeregelverket.
  Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding.
  Garanti- og låneordninger for å bedre likviditet i bedriftene.
  Regjeringen vil sikre kapasiteten i NAV.
 • 21. mars: Stortinget vedtar en ny krisefullmaktslov som vil gi regjeringen vide fullmakter i én måned i første omgang.
  Stortinget vedtar en ny krisepakke, inkludert en bankpakke på 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter.
 • 24. mars: Enda strengere tiltak om folks bevegelser: Tiltakene for å stoppe koronaviruset forlenges til 13. april, og reglene skjerpes: Folk må holde to meter avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen utendørs.
 • 26. mars: Nye tiltak for arbeidslivet: 50 millioner kroner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser.
  Oppdaterte regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding.
 • 28. mars: Mindretallet på Stortinget blokkerer forskriftsendringer i den nye koronaloven som omhandler utdanningsfeltet. De mener endringene ikke var godt nok begrunnet.
 • 31. mars: Stortinget vedtar den fjerde krisepakken: Blant annet fem milliarder kroner i straksbevilgning til kommuner og fylker, krisestøtte til studenter, momskutt, økt låneramme for Husbanken og penger til kompetanseheving i bedriftene.
 • 2. april- 16. april: Det innføres en rekke nye tiltak for arbeidslivet.
 • 17. april: Regjeringen vil forlenge koronaloven med én måned.
  Ny regel om selvpåført karantene.
  Ny lov gir midlertidig unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven.
  Forskrift om gjenåpning av barnehager og skoler.
 • 19. april: Nye tiltak for arbeidslivet: Lyser ut 1,5 milliarder til forskning og utvikling i bedriftene.
  6,15 milliarder kroner mer til kommunesektoren.
 • 22. april: Barnehager og SFO åpnes delvis. Kan ha kortere åpningstid.
 • 30. april: Fullmaktsbestemmelser forlenges.
 • 4. mai: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpnes delvis igjen.
 • 11. mai: Skolene åpner for alle elever.
 • 15. mai: Regjeringen vil ha flere tilbake på kontoret der det er mulig.
 • 17. juni: Nye tiltak for arbeidslivet: Flere bedrifter kan få tilskudd fra kompensasjonsordningen.
  Bedrifter og organisasjoner kan få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb.
  Fylkene får 906 millioner for å få flere tilbake i jobb.
 • 1. august: Barne- og ungdomsidretten gjenåpnes.
 • 7. august: Regjeringen bremser videre gjenåpning.
 • 13. august: Nye tiltak for arbeidslivet: Permitteringsperioden utvides til 52 uker.
  Forhøyet dagpengesats ut året.
  Lønnsstøtte også for oktober, november og desember.
 • 28. august: Regjeringen venter med korona-lettelser.
 • 26. oktober: Nye nasjonale innstramninger.
 • 5. november: Alle oppfordres til å holde seg hjemme og ha minst mulig sosial kontakt.
 • 15. desember: Smitteverntiltak opprettholdes: Råd om ekstra avstand ved besøk til personer i risikogruppe rettes også mot de som har vært i områder med mye smittespredning de siste 10 dagene.
  Råd om å unngå unødvendige reiser innenlands inkluderer råd om mer avstand ved reiser fra områder med stor smittespredning.
  Ikke delta på sosiale samlinger ti dager før man reiser.
 • 27. desember: Første vaksine satt i Norge.

2021

 • 3. januar: Ingen får ha besøk hjemme.
  Rødt nivå for alle landets ungdomsskoler og videregående skoler.
 • 11. januar: Mulig innføring av portforbud utredes og sendes på høring. Sterk motstand i Stortinget.
 • 18. januar: Opposisjonen i Stortinget overkjører flere av regjeringens forslag til nye tiltak. Blant annet blir alkoholservering opp til kommunene.
  Nasjonale tiltak videreføres, men lettelser for barn og unge.
  Tilbake til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler.
  Åpner for fysisk undervisning i mindre grupper for studenter i områder med lav smitte.
 • 23. januar: Oslo-regionen (Oslo og ni kommuner sør-øst for Oslo) stenges helt for å bekjempe det muterte viruset.
 • 24. januar: Regjeringen stenger ytterligere ned 15 kommuner i Oslo-regionen inkludert byer i Vestfold-Telemark. 1,5 millioner innbyggere er berørt. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as