Hverdagsråd er viktige nå

Når vårt land blir utsatt for katastrofer, vil vår solidaritet bli satt på prøve. Fagbevegelsen har gjennom tidene vært bærer av solidaritet og vi skal også i denne krisen bidra med det beste av våre verdier.

Partsamarbeidet har så langt bidratt til at vi har fått på plass skadebegrensninger for arbeidstakere og næringsliv. Mye må fortsatt gjøres.

De tiltak som nå er vedtatt av regjering og Storting i samarbeid med partene løser mange utfordringer knyttet til permitteringer, merarbeid og endringer i arbeidshverdagen.  

Utsettelse av lønnsoppgjørene var nødvendig, og tariffavtalene i offentlig sektor er forlenget til 15. september i år. Vi ser fram til å starte dette arbeidet når samfunnet kommer i gang etter isolasjonen.

De av oss om blir satt i karantene skal da lojalt følge Folkehelseinstituttets anvisninger og vi skal forøvrig følge de råd for adferd som nå gjelder med tanke på å unngå smittespredning.

Mange av våre medlemmer som arbeider i privat og offentlig sektor bidrar til at hjulene holdes i gang. De sentrale partene har inngått avtaler som skal møte de utfordringene vi står overfor med hensyn til endring av arbeidsoppgaver og utvidet arbeidstid.

Vi må lokalt på arbeidsplassene utvise stor grad av fleksibilitet basert på de lover og avtaler som gjelder for arbeidslivet.

Et lokalt samarbeid på arbeidsplassen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver er nå viktigere enn noen gang. Vårt forbund vil bistå og gi råd til medlemmer og tillitsvalgte som har spørsmål. Det er et gode om fagorganisasjonene samles om løsninger på den enkelte arbeidsplass. På Akademikerforbundet hjemmeside har vi lag ut «ofte stilte spørsmål» som gir deg rask tilgang til informasjon.

Mange virksomheter har innført hjemmekontor for sine ansatte. For hjemmeværende og hjemmearbeidende som har barn, er det en utfordring å holde hjulene i gang. For mange skal lekseundervisning og tilrettelagt lek for barnehagebarn gå hånd i hånd. I kombinasjon med hjemmekontor er dette krevende og vi må lokalt avklare realistiske forventninger med arbeidsgiver når det gjelder tjenesteproduksjon. Når familiene strukturerer aktivitetene hjemme, får man en lettere hverdag. Vi må ha passende porsjoner av arbeid, fritid, mosjon og frisk luft. Jeg vil oppmuntre til deling på våre sosiale medier om gode løsninger man har funnet frem til for å få struktur og innhold i hverdagen. Hverdagsråd er viktige nå.

Akademikerforbundet har innført hjemmekontorløsninger for ansatte og betjener forbundets medlemmer hovedsakelig gjennom fjernmøter ettersom reiseaktiviteten er trappet ned. Denne løsningen bidrar til å redusere smittespredningen og er et viktig bidrag i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

For ytterligere å kunne håndtere voksende utfordringer, har Stortinget har vedtatt en midlertidig lov som vil gi regjeringen fullmakter til å gjennomføre nødvendige og forholdsmessige tilpasninger i en begrenset periode.
Loven vil automatisk bli opphevet etter en måned. En tredel av Stortinget kan stoppe ethvert vedtak regjeringen kommer med. Lovforslaget går heller ikke utover domstolens uavhengighet. Domstolenes og dommernes uavhengighet er vernet i grunnloven.

Akademikerforbundet har sammen med Unio støttet opp en midlertidig lov. Det nye lovforslaget kan leses her.

I en tid preget av mye usikkerhet vil Akademikerforbundet rose medlemmene som står på i utsatte posisjoner og holder hjulene i gang. Forbundet tar samfunnsansvar samtidig som vi holder et våkent blikk på arbeidslivet og de beslutninger som tas. Du som medlem er målet for vårt engasjement og vår innsats.

Forbundsleder Alfred Sørbø
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as