Tolkene i Akademikerforbundet (TiA), nyetablert fag- og interessefellesskap

Før sommeren mottok Akademikerforbundet en henvendelse fra Tolkeforbundet som ønsket å bli en del av Akademikerforbundet og Unio. Tolkeforbundet har ca. 230 medlemmer og 500-700 frilansere.

Uravstemming

Det ble gjennomført uravstemming om å gå inn i Akademikerforbundet i juni. Det var 82 % deltakelse og 92,3 % sa ja.
De første medlemmene har meldt seg inn.

Fra interessefellesskap til fagforening

Tolkeforbundet er et interessefellesskap og tolkene jobber innen både stat og kommune, i hele stillinger og i deltidsstillinger innen virksomheter som NAV, skole og helse og omsorg. En del er frilansere, gjerne i kombinasjon med annet arbeid.

Tolkene er opptatt av å ha et sterkt faglig fellesskap for å vedlikeholde faglig utvikling og bedre betingelsene. For frilansere er det bl.a. viktig å ha en organisasjon som kan ivareta arbeidsbetingelser og honorar for utført arbeid.

I Akademikerforbundet vil tolkene få støtte og handlingsrom.

Forbundet er godt rustet til å ta imot tolkene og arbeide for deres interesser.

- Vi er glade for at Tolkeforbundet ønsket å bli tilsluttet Akademikerforbundet og vi ser frem til å arbeide for tolkenes interesser i de kommende år, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Medlemstilbud

Egen årlig konferanse for TiA
TiA-medlemmene får tilbud om å delta på en årlig, tolkefaglig konferanse. Dette kommer som tillegg til de ordinære medlemsfordelene i Akademikerforbundet.

Eget nyhetsbrev
TiA-medlemmene mottar et eget nyhetsbrev med relevante saker og informasjon.

Mariann Eidberg er oppnevnt som leder av interimstyret som skal jobbe med etableringen av TiA.

Interimstyre

Hovedstyret i Akademikerforbundet har oppnevnt følgende personer som medlemmer av et interimstyre som vil jobbe med etableringen av TiA:
Mariann Eidberg (leder)
Helge Edland (nestleder)
Kathrine Goborg Rehder
            
Interimstyret fungerer inntil ordinært årsmøte avholdes. Hovedstyret kan supplere interimstyret om nødvendig.

Fag og interessefellesskap i Akademikerforbundet

Ved opprettelse av TiA, har Akademikerforbundet nå to fag- og interessefellesskap (fra tidligere BiA). Dette bidrar til å styrke det profesjonsfaglige fellesskapet for grupper i forbundet som har behov for dette.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as