Tydelig ja i uravstemningen

Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Drøyt 86 prosent av dem som avla stemme, stemte ja til meklingsforslaget.

Unio gjennomførte uravstemning i perioden 6.–15. juni. Om lag 14 prosent av medlemmene avga stemme, og resultatet var entydig.

– Jeg er fornøyd med et så tydelig signal fra medlemmene. Samtidig skulle jeg ønske at svarprosenten hadde vært høyere, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat, i en kommentar til resultatet av uravstemningen.

Forhandlingsutvalget i Unio stat har enstemmig vedtatt det anbefalte meklingsforslaget som ny tariffavtale.

Følgende brev er nå oversendt Riksmekleren
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as