Unio aksepterer ikke tapt kjøpekraft

Unio kommer ikke til å godta et lønnsoppgjør som gir lavere kjøpekraft. – Når prisstigningen er anslått til 2,8 prosent, er det klart at vi må over det, sier Unio-leder Ragnhild Lied til NRK.

- Akademikerforbundet gir sin fulle støtte dette, som også samsvarer med våre krav oversendt Unio i forkant av oppgjøret, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

I helgen ble NHO og LO enige om en ramme på 2,7 prosent, noe som ligger under forventet prisvekst. Det betyr lavere kjøpekraft for LOs medlemmer. Det vil ikke Unio akseptere for sine lønnsoppgjør.

– Den rammen de er kommet fram til, holder ikke for oss i år. Vi skal ha en klar reallønnsutvikling i år, sier Lied til NRK.

I fjor forholdt offentlig sektor seg som den eneste til frontfagrammen som ble satt. Privat sektor gikk langt over. Det satt langt inne for Unios medlemmer å akseptere den lave rammen på 1.7 prosent. Lied hevder til NRK og i Klassekampen i dag at dette er et viktig bakteppe.

– Det er viktig å minne om hva som skjedde i fjor. De var veldig opptatt av å minne oss om å holde oss til ramma. Det var bare offentlig sektor som gjorde det, sier hun.

– Frontfagsramma skal være normgivende over tid, men en må se hvilke utfordringer de enkelte tariffområdene står i. Det må være utgangspunktet for våre forhandlinger, sier Ragnhild Lied til Klassekampen.

Les alle Unios saker om årets lønnsoppgjør her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as