Unio har ekstra høye forventninger til FNs kvinnekommisjon i år

I Unio har vi ekstra høye forventninger til at årets kvinnekommisjon, særlig sett i lys av hvordan pandemien rammer kvinner både privat og i arbeidslivet. Som flere av Unios medlemmer, er kvinner i yrker som gjør dem særlig eksponert for Covid-19.

Det skriver Unio-leder Ragnhild Lied i et brev til kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i forkant av årets CSW (The Commission of the Status of Women), på norsk kalt FNs kvinnekommisjon. Hvert år i mars arrangeres en to-ukers konferanse i New York for å diskutere globale kvinne- og likestillingsspørsmål. Myndigheter, sentrale politikere og ministre, sivilt samfunn og internasjonal fagbevegelse er på plass. I år blir også denne konferansen digital. Unio er likevel like engasjert i konferansen.

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as