Unio: Ingen streik i Oslo

- Vi er godt fornøyd med både den økonomiske rammen og med innretningen på oppgjøret i Oslo kommune. Vi er spesielt godt fornøyd med at det er avsatt en betydelig pott til lokale forhandlinger. Det har ikke vært lokale forhandlinger i Oslo kommune siden 2018, og vi har tro på at dette vil komme våre medlemmer til gode.

Det er et viktig prinsipp for Akademikerforbundet at utdanning skal lønne seg. Unio har fått gjennomslag for en tydeligere verdsetting av kompetanseheving, og vi mener at dette vil kunne bidra til å videreutvikle og beholde kvalifisert arbeidskraft i Oslo kommune.  Dette sier Ingvild Baadsvik, Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg i Oslo kommune.

Etter å ha meklet et halvt døgn på overtid kom partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune til enighet fredag formiddag. Dermed blir det ingen streik i Oslo.

– Vi har sikret økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, noe som var hovedmålet vårt i årets lønnsoppgjør. Vi er fornøyde med at man snudd lavtlønnsprofilen som har vært de siste årene i Oslo kommune. I tillegg har vi fått gjennomslag for en betydelig bedre lønnsmessig uttelling for ubekvem arbeidstid, sier forhandlingsleder Marianne Lange Krogh i Unio Oslo kommune.

Unio har også forbedret kompetansebestemmelsen som styrker muligheten for å se kompetanseutvikling i sammenheng med lønnsutvikling. Mulighetene for permisjon med lønn ved etter- og videreutdanning er også styrket.

I tillegg til lønnstillegg på lønnstabell ble det avsatt penger til lokal pott, noe Unio ikke fremmet krav om.

 

Les mer på unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as