Unio krever økt innsats for å nedkjempe pandemien

Unio-kongressen har i dag vedtatt en uttalelse der det kreves økt innsats for å nedkjempe pandemien. Unio frykter for at det høye arbeidspresset på kvalifiserte ansatte i velferdstjenestene går ut over viktige og kritiske samfunnsfunksjoner vi alle er avhengige av.  – Det haster med å innføre flere tiltak for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner i dag og i framtiden, heter det i uttalelsen.

Uttalelsen er i sin helhet slik:

Pandemien har synliggjort et betydelig behov for fagfolk. Kapasiteten i viktige og kritiske samfunnsfunksjoner, særlig i helse- og utdanningssektoren, er sprengt. Personalet er sterkt overbelastet. Sykefraværet i store deler av offentlig sektor er faretruende høyt og det stiger i takt med arbeidsbelastningen.

Om vi ikke tar grep nå, er det fare for at vesentlige samfunnstjenester svekkes betydelig. Det vil gå ut over tjenester vi alle er avhengige av – og ikke minst vil det ramme sårbare grupper som barn, unge, syke og eldre.

Det har vært et høyt arbeidspress på ansatte i velferdstjenestene over lengre tid – også før pandemien. Arbeidsbelastningen er nå så høy at pandemien kan sette varige spor i form av økt, permanent frafall fra yrkene.

Det haster med å innføre flere tiltak for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner i dag og i framtiden. Derfor krever Unio en nasjonal tiltaksplan som samlet ivaretar arbeidstakerne som står i front i de velferdstjenestene vi alle er avhengige av.

  • Unio krever umiddelbart tiltak for å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i yrker med viktige og kritiske samfunnsfunksjoner. Vi kan ikke risikere at stadig flere slutter eller blir syke og faller ut av yrket.
  • Helse, miljø og sikkerhet for arbeidstakere i utsatte posisjoner må forbedres og styrkes. Vi trenger mer omfattende HMS-regulering som bedre fanger opp belastninger som rammer dem som jobber for og med mennesker hver dag.
  • Rammevilkårene for viktige velferdstjenester må forbedres slik at det blir mulig å rekruttere og beholde nødvendig personale i viktige og kritiske samfunnsfunksjoner. Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må gi lønnsmessig uttelling.

Du kan også lese den her

 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as