Unio - kurs i Trøndelag

Tillitvalgtrollen befinner seg midt i en Blues, - i skjæringspunktet mellom fortvilelse og HÅP
Fagforeningsbevisthet- derfor skal du være organisert!

Tekst: Grethe Lindseth
 
Unio-organisasjonene i Trøndelag gjennomførte 14. februar temadag med fokus på hvordan skape mer fagforeningsbevissthet. 11 av Unios 13 medlemsorganisasjoner var til stede, og Akademikerforbundet i Trøndelag var representert med 7 deltagere.
 
Første foredragsholder var Geir Lyngstad Strøm, seniorrådgiver i Unio som arbeider med organisasjonsutvikling, IA-avtalen og kommune- og regionreform. Vi fikk gode råd, tips og argumenter for å øke organisasjonsgraden i samfunnet.  
Tellef Hansen dro oss gjennom et foredrag preget av kloke betraktninger i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv, lun humor og gode eksempler. Han har erfaring fra De Facto, et kunnskapssenter for fagorganiserte som blant annet driver med utrednings- og forskningsoppdrag.
 
Sist ute var Linn Kira Kolsrud Herning, daglig leder for "For velferdsstaten" med over 1 million medlemmer i nærmere 30 fagforbund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.  Hun dro oss gjennom dagsaktuelle nasjonale og internasjonale hendelser og knyttet det til spørsmålet hvorfor være fagorganisert på tre nivå: individnivå, profesjonsnivå og samfunnsnivå.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as