Unio-lederen valgt til leder i nordisk fagbevegelse

17.11.2016. På NFS’ styremøte i København i går, ble Unio-leder Ragnhild Lied valgt til leder i den felles nordiske fagorganisasjonen fra januar 2017.

- Det nordiske samarbeidet gjennom NFS blir enda viktigere fremover. NFS er opptatt av at Norden samler seg i den urolige verdenen vi er i. Hvordan Norges formannskap i Nordisk ministerråd skal fungere gjennom 2017 vil stå sentralt for norsk og nordisk fagbevegelse, sier Lied.

Hun legger til at NFS ønsker å jobbe for at man overfor EU markere tydeligere hva som er kjernen i den nordiske arbeidsmarkedsmodellen.

- Europa trenger mer involvering og samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Norden har resultater å vise til. Våre felles erfaringer med trepartsdialog og høy organiseringsgrad er medisinen også resten av Europa trenger, sier Unios leder og har Brexit og Trump-seier frisk i minne.

Hovedsaken på møtet i NFS var den strategiske gjennomlysingen av det nordiske arbeidsmarkedet. Rapporten ble utarbeidet under ledelse av den tidligere danske statsråden, Poul Nielsen. Nåværende dansk arbeidsminister, Jørn Negaard Larsen stilte på møtet og varslet at diskusjonen om analysen ville bli krevende.

Flere NFS-styremedlemer tok opp behovet for at fagbevegelsen finner et felles ståsted i møtet med digitaliseringen og den fremvoksende delings- og plattformøkonomien. 

- Unio er godt i gang med å utpensle en politikk for mulig regulering av plattformøkonomien gjennom egne interne utvalg. Vi skal være forberedt når delingsøkonomiutvalget presenterer sin rapport neste år, sa Ragnhild Lied.

På møtet ble det også klart at det har en effekt at nordisk fagbevegelse har felles front for å bidra til at internasjonale fotballarrangement har et klart Decent Work-perspektiv. Under møtet kom det fram at Quatar har akseptert at ILO og nordisk fagbevegelse sender observatører og følger med på at arbeidere jobber på en rettferdig måte.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as