Unio med brev til Stortinget om statsbudsjettet 2022

Unio ønsker en ny kurs med bedre fordeling, kraftigere sysselsettings- og klimapolitikk og bedre verdsetting av kompetanse, ansvar og sikkerhet.

Budsjettpolitikken må brukes aktivt for å skape nye arbeidsplasser og hindre at pandemien gir økt utstøting og flere i varige stønadsløp. Det grønne skiftet trenger statlig drahjelp, en aktiv næringspolitikk, økt forskningsinnsats, målsatte utslipp for alle næringer og avgiftspolitikken må brukes aktivt for å bidra til utslippskutt.

Regjeringen Støre jobber nå med endringene til statsbudsjettet. En tilleggsproposisjon er ventet i begynnelsen av november. Unios budsjettbrev er skrevet like mye med dette i tankene som å kommentere det budsjettforslaget som Solberg-regjeringen la fram.

Unio krever mer penger til kommunene for å styrke utdanning, helse og omsorg, sysselsettings- og utdanningstiltak for å hindre varige stønadsløp, stopp i ABE-kuttene, økt forskningsinnsats og en skatte- og avgiftspolitikk som gir bedre fordeling og kraftfulle utslippskutt er blant de kravene som stilles til den nye regjeringen.

Les Unios budsjettbrev her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as