Unio med brev til Stortinget om statsbudsjettet 2022

Unio ønsker en ny kurs med bedre fordeling, kraftigere sysselsettings- og klimapolitikk og bedre verdsetting av kompetanse, ansvar og sikkerhet.

Budsjettpolitikken må brukes aktivt for å skape nye arbeidsplasser og hindre at pandemien gir økt utstøting og flere i varige stønadsløp. Det grønne skiftet trenger statlig drahjelp, en aktiv næringspolitikk, økt forskningsinnsats, målsatte utslipp for alle næringer og avgiftspolitikken må brukes aktivt for å bidra til utslippskutt.

Regjeringen Støre jobber nå med endringene til statsbudsjettet. En tilleggsproposisjon er ventet i begynnelsen av november. Unios budsjettbrev er skrevet like mye med dette i tankene som å kommentere det budsjettforslaget som Solberg-regjeringen la fram.

Unio krever mer penger til kommunene for å styrke utdanning, helse og omsorg, sysselsettings- og utdanningstiltak for å hindre varige stønadsløp, stopp i ABE-kuttene, økt forskningsinnsats og en skatte- og avgiftspolitikk som gir bedre fordeling og kraftfulle utslippskutt er blant de kravene som stilles til den nye regjeringen.

Les Unios budsjettbrev her


Siste nyheter

Medlemsnytt (27.01.2023)
Tariff 2023 (27.01.2023) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as