Unio med i varslingsutvalg

11.11.2016. Unios fagsjef Henrik Dahle er medlem i det nye varslingsutvalget som regjeringen utnevner i dag. Utvalget skal gjennomgå lovverk og praksis, og eventuelt foreslå lovendringer eller andre tiltak som kan styrke varslervernet.

Utvalget skal sørge for at hensynet til den som varsler og den eller de det varsles om, blir tilstrekkelig ivaretatt, heter det i mandatet.

Unio har vært sterkt engasjert i denne saken, og har i lang tid foreslått et eget varslerombud.  Dette tar Unio med seg inn i arbeidet i utvalget.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. mars 2018 i form av en offentlig utredning (NOU).

Varslerutvalget består av:

Leder:

Anne Cathrine Frøstrup, direktør, Hønefoss

Øvrige medlemmer:

1. Henrik Dahle, Unio, Bærum

2. Tron Dalheim, advokat, Oslo

3. Birthe Eriksen, advokat, Bergen

4. Arne Jensen, Norsk Redaktørforening, Oslo

5. Stig Berge Matthiesen, professor, Bergen

6. Katrine Rygh Monsen, Landsorganisasjonen i Norge, Bærum

7. Jan Erik Skog, pensjonert elektriker, Oslo

8. Bente Stenberg-Nilsen, KS, Bærum

9. Cathrine Opstad

Les flere Unio-saker om varsling, for eksempel disse:

Krever varsler-kommisjon

Ønsker varsler-ombud

Stortinget har lyttet til Unio
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as