Unio-møte om EUs helsestrategier: Hvordan stå bedre rustet til framtidige helsetrusler?

Unio hadde i dag et temamøte om EUs helsestrategier. –  Siden Norge er nært knyttet til EU blant annet i vaksinetilgang, er det viktig for Unio å vite hvordan EU jobber, sier nestleder Silje Naustvik i Unio

Hun leder Unios koronautvalg. Utvalget skal blant annet utforske utfordringer og muligheter i lys av korona, spesielt når det gjelder beredskap.

På møtet orienterte spesialutsending Thor Erik Lindgren om tiltakene som betegnes som EUs helseunion. Han snakket om bakgrunnen for tiltakene og Norges samarbeid med EU om helseberedskap og krisehåndtering. Lindgren er spesialutsending for helseberedskap og krise ved den norske delegasjonen til EU.

– I Unios arbeid med beredskap er det viktig å lære av feil som er gjort for å være forberedt på nye helsetrusler. Et videre samarbeid med EU må innebære at Norge vil stå bedre rustet for en ny global helsekrise, sier Naustvik.

Helseberedskap og responskapasitet er en del av Unios arbeid med evaluering av korona-håndteringen og krav til framtidig beredskapssituasjon.

– Ettersom samarbeidet med EU har stått sentralt i helseberedskapshåndteringen, er det også vesentlig at Unios beredskapsarbeid fanger opp og har en mening om relevante problemstillinger knyttet til videre samarbeid med EU på feltet, sier Silje Naustvik.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as