Unio møtte koronakommisjonen

– Unio mener at bedre bemanning er det aller viktigste for å gjøre Norge bedre forberedt på nye kriser. Noe så kjedelig som å styrke offentlig sektor, er helt nødvendig. Det sa Silje Naustvik i Unios koronautvalg til den offentlig oppnevnte koronakommisjonen i dag.

Naustvik viste også til at beredskapsrelatert forskning må finansieres over statsbudsjettet, og advarte om at tillit i samfunnet ikke er et naturfenomen.

– Tvert imot er tillit noe vi må arbeide for at styrkes gjennom gode velferdstjenester, demokratisk beredskap og trepartssamarbeid, sa hun.

Presenterte Unios koronarapport

Unio var invitert til den offentlig oppnevnte koronakommisjonen for å presentere koronautvalgets rapport “Forberedt eller omstillingsdyktig?”.

Silje Naustvik leder Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering, og hun møtte
kommisjonen sammen med seniorrådgiver Ina Smith-Meyer i Unio.

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as