Unio provosert over tallene etter lønnsoppgjøret i fjor

De foreløpige tall viser høyere lønnsvekst enn vi hadde lagt til grunn i privat sektor. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til tallene. Blant annet er lønnsveksten i KS ikke registeret i foreløpig rapport fra TBU. Endelig TBU i mars vil gi de endelige tall, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Unio er provosert over at TBU-tallene viser at ansatte i private bedrifter har fått mye større lønnsvekst i fjor enn våre medlemmer i offentlig sektor.
 

– Når ikke de som setter rammen for frontfaget følger opp ramma i praksis, blir vi provosert. Det må føre til at våre medlemmer i offentlig sektor prioriteres i årets lønnsoppgjør, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I 2020- oppgjøret ble moderasjon fremhevet som viktigere enn noen gang på grunn av økonomiske utfordringer knyttet til pandemien. Ramma for frontfaget  ble beregnet til 1,7 prosent.

Men når den som setter ramma, løper fra den, slik privat sektor gjør nå, så ser alle og enhver at denne praktiseringen av frontfaget ikke går.

Industriens talspersoner mante til et «ekstremt nøkternt» oppgjør og brukte pekefingeren mot grupper i offentlig sektor som mente de fortjente et lønnsløft.

 

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as