Unio står sammen om å ta avstand

Unio står sammen om å ta avstand fra vold og undertrykking av egen borgere i Iran.

Iran modigste kvinner har vår støtter, sier forbundsleder Alfred Sørbø og viser til Unios brev til Irans ambassadør i Norge.

Les brevet og mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as