Unio støtter studentens stipendkrav

- Unio-studentene er glade for støtten Unio gir oss. Vi studenter er ikke perfekte og det bør være mulighet for å velge feil i det norske utdanningssystemet, uten at man skal straffes økonomisk for det. Vi er enige med Unio om at all utdanning har en verdi, sier Ruben Amble Hirsti, leder av Unio-studentene.

Unios representantskap gir i dag sin støtte til studentenes krav om å beholde dagens stipendordning.

Unio mener at all utdanning har en verdi, og ser det som positivt at studenter utvider sitt kunnskaps- og kompetansefelt ved å ta tilleggsfag. Studenter som gjør omvalg eller bytter studier bør ikke straffes økonomisk.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as