Unio-studentene er forbeholdent positive til student-krisepakke

Stortinget og regjeringen lover i dag å hjelpe studenter som er permittert fra sine deltidsjobber. – Signalene om et krisetiltak for studenter med inntektsbortfall er gode nyheter. Vi har imidlertid ikke sett hva som ligger i forslaget og venter derfor med å heise flagget.

Det sier Unio-studentenes leder Martin Ottesen Wichstad og nestleder Elise Håkull Klungtveit.

Lånekassen har i dag fått i oppdrag å utarbeide en midlertidig ordning for studenter som mister inntekter under korona-krisen.

– Vi hadde ønsket oss en løsning med dagpenger, men ser at utbetalinger via Lånekassen kan være et akseptabelt alternativ. Det er under forutsetningen av at pengene ikke kommer i form av større lån, understreker Wichstad og Klungtveit.

Tusenvis av studenter har fått permitteringsvarsel eller stopp i tilbud om ekstra vakter. Regjeringens krisepakke omfatter ikke studenter. Den gir arbeidstakere rett til full lønn i 20 dager, og regjeringen har senket inntektsgrensa for å motta dagpenger til 0,75 G.

– Det er avgjørende at permitterte studenter får kompensasjon for inntektsbortfall på lik linje med andre arbeidstakere. Mer lån til denne gruppen ville være en dårlig midlertidig løsning med uheldige langsiktige konsekvenser, avslutter Wichstad og Klungtveit.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as