Unios årlige tariffkonferanse

- Vi sier det hvert år og vi mener det like mye: Dette oppgjøret kommer til å bli det viktigste, understreket Unio-leder Ragnhild Lied i sin åpning av Unios årlige tariffkonferanse. Denne gangen var konferansen helt digital.

Tekst & foto: Carl-Erik Christoffersen

- Det veldig kort tid til årets lønnsoppgjør starter, understreket Ragnhild Lied. Det er viktig å se både årets og neste års oppgjør i sammenheng. Ikke minst siden både fjoråret, dette året og neste år kommer til å være sterkt preget av pandemien.

Også Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby understreket den krevende situasjonen. - 2020 var et ekstremt krevende år med svært lite penger, sa han. Dette vil påvirke årets lønnsoppgjør.

Den norske modellen

Den norske modellen for lønnsdannelse har bidratt til at det i Norge har vært og er relativt små forskjeller i lønnsnivå mellom ulike næringsområder og yrkesgrupper. - Likevel har vi sett økende forskjeller siden 2000-tallet, understreket Andreas Benedictow fra Samfunnsøkonomisk analyse. Han hadde fått i oppdrag fra Unio å bringe mer kunnskap inn i diskusjonene før årets lønnsoppgjør.

Selv om lønnsforskjellene her i landet er små, har det likevel vært en økende forskjell. Spesielt ser vi at det har vært høy lønnsvekst i finans- og forsikringsvirksomheter sammenlignet med andre sektorer. Et annet eksempel er at høyere utdanning generelt lønnes bedre i privat sektor enn i det offentlige.

- Den norske modellen har tjent oss godt, oppsummerte Benedictow, men modellen er imidlertid bygget på flere grunnpilarer. En av dem er legitimitet. Og legitimitet får modellen blant annet ved at lønnsoppgjørene er godt koordinert og at partene følger de normene som blir lagt. Hva vil skje dersom legitimiteten ikke blir like høy?

Frontfaget er også en sentral del av den norske modellen. - En viktig oppgave nå vil kunne være å utfordre mulighetsrommet i Frontfagsmodellen, mente forbundsleder Alfred Sørbø fra Akademikerforbundet. Hva kan konsekvensene bli hvis vi gjør dette? Kanskje finnes det en mer balansert modell?
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as