Unios forslag vant fram i ny klimalov

29.05.2017. «Stortinget ber regjeringen opprette et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Arbeidet i det tekniske beregningsutvalget skal ledes av Miljødirektoratet.» Med dette forslaget har flertallet i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget fulgt opp Unios forslag om å etablere teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. – Det er gledelig at Unios arbeid med dette spørsmålet gir resultater. Vi tror dette er et riktig og viktig grep for å få til bærekraftige budsjetter framover, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Den 24. mai behandlet Energi- og miljøkomiteen regjeringens forslag til ny klimalov. Unios forslag om å etablere et beregningsutvalg som kan lage nasjonale svar på effekten av klimatiltakene politikerne foreslår, fikk da flertall i komiteen.

– Det var på nyåret i forbindelse med regjeringens arbeid med neste års statsbudsjett at Unio foreslo et slikt utvalg, sier Ragnhild Lied, og forklarer:
– Da regjeringen foreslo klimaavgifter i statsbudsjettet sist høst, tok det ikke lang tid før det ble stilt spørsmål ved virkningen av de foreslåtte tiltakene. Forslagene om økning i bensin- og dieselavgiften og nedgang i årsavgiftene var bare to av forslagene som var for vanskelige å følge med på for velgerne i høstens budsjettforhandlinger. Et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet vil kunne sørge for at virkningene av budsjettforslagene fra alle partier blir beregnet på samme måte og dermed er sammenliknbare. 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as