Uravstemning stat

SMS med pinkode blir sendt ut fra Unio 10. juni.

Til medlemmer ansatt i statlige virksomheter

 

Hovedtariffoppgjøret i statlig sektor endte i mekling. Unios forhandlingsutvalg ga sin tilslutning til meklerens skisse, se riksmeklerens møtebok: https://www.unio.no/wp-content/uploads/2022/05/Riksmeklers-motebok.-Hovedtariffoppgjoret-2022-Unio.pdf

 

Meklingsresultatet skal endelig behandles i form av uravstemning i regi av Unio. Dette innebærer at alle Akademikerforbundets medlemmer i statlig sektor skal avgi sin stemme.

 

Hovedstyret i Akademikerforbundet anbefaler medlemmene å stemme ja til meklerens skisse. Ut fra en totalvurdering mener Hovedstyret at en ny hovedtariffavtale inngått mellom staten, Unio og Akademikerne har utsikter til å gi en bedre lønnsmessig uttelling for utdanningsgruppene. Det vises for øvrig til vedlagt uravstemningsdokument fra Unio som redegjør nærmere for oppgjøret.

 

Det er viktig at alle medlemmer avgir stemme.

 

Vennlig hilsen 

Hovedstyret i Akademikerforbundet

/share/mime/48/pdf.png Uravstemning stat
(uravstemning-stat-2022-med-underskrift.pdf, 83kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as