Usikker vår for kommunereformen

Etter lite bevegelse i kommunereformen gjennom 2015, gikk Sanner ut med et brev til landets kommunestyrer i slutten av oktober hvor han oppfordret til å fortsette arbeidet med kommunereformen. Hvis dette er et forsøk på å blåse nytt liv i prosessen, kan våren 2016 bli nervepirrende for Sanner. Fristen er satt, innen 1. juli 2016 skal alle kommunene ha gjort seg opp en mening. 

Minst 42 kommuner har bestemt seg for å fortsette på egenhånd, dette utgjør hele ti prosent. To prosent har sagt ja til sammenslåing. Det er med andre ord en betydelig andel igjen som må ta en beslutning i løpet av de neste månedene.

Jæren-regionen gir Sanner vind i seilene. Hå, Time og Klepp har blitt enige om en intensjonsavtale om storkommunene Jæren, med nærmere 60 000 innbyggere. Hvis realisert, blir dette Norges største landbrukskommune og vil i så måte ha en sterk politisk påvirkningskraft både regionalt og nasjonalt. De tre kommunene avholdt felles formannskapsmøte 13. januar, hvor utkast til intensjonsavtalen ble lagt frem. Partene er langt på vei enige og signering er planlagt allerede 21. januar. Men, det diskuteres fremdeles. Deler av Klepps høyreside, ved Marit Storhaug, stiller seg noe kritisk til avtalen på formannskapsmøte og hevder at den er for lite konkret på enkelte områder. Videre avhenger mye av folkeavstemning om sammenslåing 25. april.

Akademikerforbundet har syv medlemmer spredt på de tre kommunene. Regionleder i Rogaland Kirsten Steinsnes Mehus mener dette er viktig å følge denne prosessen nøye. Dersom sammenslåingen blir et faktum skal vi være tett på reformen for å bistå våre medlemmer om behovet oppstår – gjennom medlemsmøter og individuell oppfølging.

Ny storkommune på Jæren er bra for Sanners vår, men når det kun er ni av landets 428 kommuner som så langt har sagt ja til sammenslåing, er planene på Jæren langt fra det som kan sies å være normen. Hemnes kommune i Nordland ønsker å fortsette som egen kommune. For det første er vi en kraftkommune, sier ordfører Christine Trones til Aftenposten på spørsmål om hvorfor kommunen velger bort sammenslåing. Vi har så langt gode kraftinntekter som gjør at vi kan opprettholde et høyt servicenivå, fortsetter Trones.

En meningsmåling gjennomført av Sentio for Klassekampen ved årsskiftet viser til at det fremdeles er flertall i befolkningen mot kommunesammenslåing, men bare så vidt. 50,6 prosent ønsker ikke sammenslåing, mens 44,8 prosent ønsker sammenslåing med en eller flere kommuner.

Våren er fremdeles usikker for kommunereformen. Akademikerforbundet følger utviklingen nøye for å yte velinformert bistand til våre medlemmer. 

Dersom du har spørsmål om kommunereformen, kan du kontakte sekretariatet ved rådgiver Martin Ølander

E-post: martin.olander@akademikerforbundet.no / Tel.: 21 02 33 66
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as