Ut av pandemien

– Budsjettpolitikken må brukes aktivt for å skape nye arbeidsplasser og hindre at arbeidsledigheten etter pandemien fester seg på et høyere nivå. Det grønne skiftet trenger statlig drahjelp, klarere rammebetingelser og en mer handlekraftig regjering, skriver Unios sjeføkonom, Erik Orskaug, i siste utgave av Unios notatserie.

Notatet er dels et innspill til neste års statsbudsjett og dels et innspill i forkant av stortingsvalget.

– Norsk økonomi er i en klar oppgang, arbeidsledigheten går ned, men det er fare for at ledigheten biter seg fast på et høyere nivå enn før pandemien om ikke den økonomiske politikken vris i mer sysselsettingsskapende retning, sier Orskaug.

Nedstengning og digital hjemmeundervisning har svekket læringsutbyttet for mange, og gitt økt ensomhet og psykiske vansker for andre. Digital hjemmeundervisning har rammet mange i levekårsutsatte byområder hardere enn andre. Etterslepet etter koronaen må tas på alvor.

– Særlig er det alvorlig hvis ungdommen som er hardt rammet av pandemien og smitteverntiltakene ikke kommer gjennom skole og utdanning og får jobb. Vi må sette alle kluter til for å unngå at pandemien sender flere unge inn i varige stønadsløp, vi trenger lavterskeltilbud innenfor psykisk helse, f.eks. skolehelsetjenesten, og utdanningen på alle nivåer må styrkes, sier Unios sjeføkonom.

Notatet gir en kort gjennomgang av situasjonen i norsk økonomi, klimautfordringene, skattespørsmål og kommuneøkonomien, for å nevne noe.

Les notatet her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as