Utfordrende å overta under en pandemi

Anette Struve Øistad (60) er ny hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet på Akershus universitetssykehus (Ahus). Selv om hun har arbeidet på Ahus i ni år, understreker hun at det tar litt tid å sette seg inn i alle deler av rollen som hovedtillitsvalgt. Helseforetaket er en gigantisk arbeidsplass med 10 541 ansatte.

Tekst & foto: Carl-Erik Christoffersen

Anette Struve Øistad har sin arbeidsplass som sosionom på Jessheim. Virksomheten er i dag fordelt på Nordbyhagen i Lørenskog, Nordre Follo, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling. Hun understreker at det vil ta litt tid å få møtt alle medlemmene, ikke minst på grunn av pandemien.

Hvordan holde kontakten?

- Akademikerforbundet har i dag 30 medlemmer på Ahus. I løpet av de få månedene jeg har vært hovedtillitsvalgt, har jeg sendt ut noen e-poster for å signalisere at jeg er her, og at de kan henvende seg til meg om det er noe jeg kan hjelpe dem med.
Generelt vil jeg si at det er et uheldig tidspunkt å overta som hovedtillitsvalgt på. Pandemien begrenser mulighetene for den kontakten vi kan ha.
- Det er lønnsspørsmål medlemmene primært er opptatt av, sier Anette Struve. Vi i helseforetakene forhandler i Spekter. Jeg har allerede nå oppfordret medlemmene om å forberede sine krav til det lokale lønnsoppgjøret.

Samarbeidet med de øvrige foreningene?

- Hver mandag har jeg dialogmøter med de øvrige hovedtillitsvalgte, hovedverneombudene, administrerende direktør og de andre topplederne. Men alle disse møtene foregår jo digitalt, så det er jo svært begrenset hvor mye vi får snakket sammen. Utfordringen min er at rollen som hovedtillitsvalgt kommer i tillegg til min faste jobb, uten å ha frikjøpt tid.

Da Signaler besøkte medlemmene på Ahus for fire år siden var det «krisemobilisering» da et betydelig antall mennesker i de 23 kommunene som var Ahus sitt ansvarsområde hadde fått influensa og omgangssyke. - Trolig var den krisen svært liten i forhold til den pandemien som skal håndteres i dag, legger Anette Struve Øistad til. Organisasjonen i alle ledd har fått merke dette. I tillegg til de faste dialogmøtene, har vi nå også møter med administrerende direktør og hans stab tre ganger i uken på grunn av pandemien.

Hvem er Anette Struve Øistad?

- Jeg jobber som sosionom på Øvre Romerike distriktspsykiatrisk senter (DPS) Døgn, forteller hun. Jeg arbeider tett mot kommuner og bydeler, for det er de som skal ha hovedansvaret for pasientene når de skrives ut ifra DPS, Døgn.

Hun har tidligere jobbet på Oslo Universitetssykehus, men startet i arbeidslivet med en del år på et kommunalt sosialkontor. - Heldigvis, sier hun, for det jeg gjør her i dag er ganske likt arbeidet på sosialkontoret.

Opprinnelig kommer jeg fra Nesodden, men har bodd her i Nannestad i drøyt 50 år. Før sosionomutdanning tok hun utdanning som psykiatrisk hjelpepleier, men har også flere andre fag. - Når jeg ikke er sosionom og hovedtillitsvalgt, er jeg engasjert i lokalpolitikken, sier Anette Struve Øistad.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as