Utsatt forhandlingsfrist stat

Alle medlemmer i statlig sektor har fått en e-post om utsatt forhandlingsfrist i staten.


Til alle medlemmer i statlig sektor
 
Vi har tidligere informert om at de sentrale partene (Unio, Akademikerne og staten) ble enige om at avsetningen til årets lokale forhandlinger er på 2,46 prosent, at virkningstidspunktet for de lokale lønnsforhandlingene er 1. mai 2022, og at forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2022.
 
Sist fredag (26. august) ble de sentrale partene enige om å utsette fristen for sluttføring av de lokale forhandlingene fra 31. oktober til 30. november 2022. Begrunnelsen for dette er implementeringen av lønnsoppgjøret i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) og manglende oversikt over hvem som hører til hvilken avtale. KDD (Kommunal- og distriktsdepartementet) har sendt ut følgende personalmelding: https://lovdata.no/dokument/SPHPM/pm-2022-13?q=PM-2022.  
 
Med vennlig hilsen
Akademikerforbundet




 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as