Utsetter forhandlingene om ny hovedavtale i KS

Unio kommune, KS og de andre forhandlingssammenslutningene er enige om at den avtalte forhandlingsprosessen for ny hovedavtale utsettes i minst 4 uker.

Årsaken er koronapandemien, smittesituasjonen og de skjerpende innstrammingen som regjeringen la fram i går.

Dagens hovedavtale går ut 31.12.22. Når forhandlingene om en ny hovedavtale ikke blir avsluttet innen fristen gjelder den gamle videre på vanlig måte på ettervirkning.

Partene er enige om å gjenoppta forhandlingen tidligst 11. januar 2022.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as