Utvidede rammer for overtid i Oslo kommune

Unio har inngått en avtale med Oslo kommune om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med korona-epidemien.

Avtalen gjelder alle Unios forbund, unntatt Norsk Sykepleierforbund, som har inngått en egen avtale.

Dette er gjort fordi det kan oppstå behov for overtidsarbeid for å sikre kvalifisert personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Samtidig er det nødvendig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger.

Her kan du lese hele avtalen, inkludert forutsetninger for bruk av avtalen og rammene for overtidsarbeid.

 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as