Valg 2022

16.-17. november 2022 er det landsmøte og der velges politisk ledelse, hovedstyret, for den neste treårsperioden som er 2023-2025.

Akademikerforbundet har hatt en fin vekst de siste årene og har i dag tett på 5500 medlemmer. Økt antall medlemmer gir mer innflytelse og byr på muligheter og utfordringer for driften av forbundet.
Arbeidslivet og samfunnet er i konstant og rask endring og det er viktig at Akademikerforbundet holder tritt med utviklingen. Medlemmenes interesser skal til enhver tid stå i sentrum. Når det gjelder strategi for Akademikerforbundet, er det viktig å ha et perspektiv ut over sin egen valgperiode. Roller endrer seg. I fellesskap skal vi finne felles plattform med gode løsninger til det beste for medlemmene og innta en mer aktiv rolle som samfunnsaktør.
 
 
 Dette er strategier hovedstyret i Akademikerforbundet har definert for perioden 2018-2024:
 
 Medlemmene først

 • Lønnspolitikk som verdsetter kompetanse
 • Kort vei til hjelp
 • Skolering/kurs
 • Alltid oppdatert informasjon
 • Tilpasset medlemstilbud til ulike stillingsgrupper

 
Engasjerte tillitsvalgte

 • Kommuniserer Akademikerforbundets politikk  
 • Medvirker i driften av Akademikerforbundet
 • Ivaretar medlemmene

 
Veldrevet organisasjon

 • Felles og tydelige krav til kvalitet  
 • Standardisering av arbeidsprosesser og rutiner i hele Akademikerforbundet
 • Målrettet kompetanseutvikling
 • Videreutvikle robuste miljøer som sikrer optimal utnyttelse av ressurser Akademikerforbundet har til rådighet  
 • Bruk av IKT-løsninger

 
Medlemsvekst

 • Sikre at Akademikerforbundet får en vekst i antall medlemmer  
 • Sikre vekst i samtlige sektorer.

Valgkomitéen har begynt sitt arbeid


Iht. vedtektene, skal landsmøtet velge forbundsleder og nestleder samt minst tre, maksimum fem styremedlemmer, og fire varamedlemmer for disse. Valgkomitéen har begynt sitt arbeid og inviterer alle regionstyrer og enkeltmedlemmer til å komme med forslag til kandidater og varamedlemmer til hovedstyret i Akademikerforbundet.

Valgkomitéen består av følgende medlemmer:

Stig Fonås
Kjell-Vidar Eriksen
Marit Ravlo Nikolaisen
Ingjerd Espe
Perly Paulsen (vara)
Knut Robert Sande (vara)

Stig Fonås er leder av Akademikerforbundets valgkomité. Han er også regionleder i Innlandet og jobber til daglig som enhetsleder i Kongsvinger kommune for kultur- og fritidsenheten.

Ønsker et aktivt styre med bred kompetanse


Valgkomitéen ønsker et aktivt hovedstyre som bidrar til at Akademikerforbundet i tiden fremover er en aktiv samfunnsaktør.  For å være godt rustet for neste periode, trenger Akademikerforbundet et aktivt og engasjert styre med bred kompetanse. Valgkomitéen løfter frem følgende:

 • Økonomisk kompetanse
 • Organisasjonskunnskap  
 • Politisk kompetanse – herunder fagforeningspolitikk, lønnspolitikk, kunnskap om arbeidsforhold og avtaler, må ha tillitsvalgterfaring, gjerne også tarifferfaring
 • Samfunnspolitisk forståelse – hovedstyret skal kunne forme og fronte vår politikk
 • Erfaring fra teamarbeid
 • Innsikt i de ulike tariffområdene
 • Gode kommunikative evner


Det er ønskelig at hovedstyret er utadvendt, initiativrikt, synlig i media, deltar ved konferanser og kurs og er en aktiv formidler av Akademikerforbundets politikk. Av hovedstyremedlemmene vil det kreve at de har organisatoriske og reflekterende evner, og har fokus på de overordnede sakene som behandles i hovedstyret.  

I tillegg vil valgkomitéen legge vekt på:
•    Geografisk spredning
•    Kjønnsbalanse
•    Tariffområdene
•    Erfaring fra regionstyre og lokallagstyre


Valgkomitéen samarbeider tett med regionene ved utvelgelse av kandidater og arbeider mot å ha en innstillig klar i god tid før landsmøte.

Visjon:

Akademikerforbundet - førstevalget for universitets- og høyskoleutdannede

Verdier:

I møte med medlemmet og samarbeidspartnere skal Akademikerforbundet bygge på:

 • Etisk bevissthet
 • Kompetanse
 • Trygghet
 • Engasjement 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as