Valg av politisk ledelse i Akademikerforbundet for perioden 2020-2022

Valgkomitéen presenterte sitt forslag til Hovedstyre for perioden 2020-2022, samt ordfører med varaordfører på Politisk råd i juni:

Hovedstyre 2020-2022:

Alfred Sørbø, forbundsleder, KS, Rogaland
Mizanur Rahaman, nestleder, Stat, HedOpp
Svein Kvammen, styremedlem, KS, Vest
Jorunn Mørch Aasan, styremedlem, KS, Midt-Norge
Thanh Nguyen, styremedlem, Oslo kommune, Øst
Hege Wikestad, styremedlem, Stat, Nord
Anne Grønsund, styremedlem, KS, Agder
Thomas Jahreie, 1. vara, KS, Øst
Øystein Bentstuen, 2. vara, KS, BuVeTe
Bernt-Erik Jørgensen, 3. vara, Privat, Øst
Berit Reppesgård, 4. vara, Stat, Øst

Ordfører 2020-2022:

Inga Bolstad

Varaordfører 2020-2022:

Ruth Lie

Veien videre etter Politisk råd

Valgkomiteen ga regionene mulighet til å kunne komme med forslag til endringer av kandidater eller posisjoner for de som er foreslått.

Valgkomiteen fremmer sitt endelige forslag 1. september og regionenes frist til å komme med forslag til endringer ble satt til 15. august.Det kom ikke inn forslag til endringer.

Valg gjennomføres på landsmøtet 14.-15. november 2019 på Moxy Oslo X. Landsmøtet består av delegater valgt av regionenes årsmøter.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as