Valgkomitéens arbeid

Valgkomitéen er godt i gang med arbeidet som skal gjøres frem mot landsmøtet høsten 2025. Valgkomitéen skal fremme forslag til nytt Hovedstyre, og vil gjerne ha mange forslag til kandidater!

Så langt har valgkomitéen innhentet innspill fra regionene, landsdekkende lag samt fag- og interessegrupper på kriterier og hensyn i arbeidet for å finne gode kandidater til Hovedstyret.
 
Valgkomiteen har på bakgrunn av innspill besluttet kriterier og hensyn som legges til grunn i det videre arbeidet. Kriteriene vil bli presentert på Politisk råd i Tromsø i juni.
 
I det videre arbeidet ønsker valgkomitéen å involvere alle medlemmer i å finne de beste kandidatene til nytt Hovedstyre fra 2026. Medlemmene kan kontakte regionstyrene, landsdekkende lag og fag- og interessegruppene, og fremme forslag til kandidater som videreformidles til valgkomitéen.
 
Hovedstyret er Akademikerforbundets øverste organ, det er her den politiske kursen blir staket ut og alle viktige beslutninger blir tatt.
 
- Valgkomitéen ønsker å finne dedikerte og kompetente medlemmer til å jobbe i Hovedstyret. I denne jobben har vi behov for innspill fra alle dere ute i organisasjonen. Akademikerforbundet organiserer medlemmer med høyere utdanning. Vi vet derfor at vi har svært mange dyktige medlemmer som kan delta i vårt arbeid i Hovedstyret, sier valgkomitéens leder, Marit Ravlo Nikolaisen.
 
Vi vil sende ut e-post med kriterier og hensyn medio juli 2024. Frist for å komme med innspill vil bli satt til 15. oktober.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as