Vanlige spørsmål og svar - de sentrale forhandlingene i staten

Kan et avtaleskifte true streikeretten?

Nei. Unio stat vil aldri gi fra seg streikeretten. Alle elementene i tariffavtalen kan streikes på. Streikeretten vil ligge hos de sentrale partene, slik det alltid har vært, men dersom partene er enige om å legge den disponible rammen i oppgjøret ut på virksomhetene, kan vi ikke streike på fordelingen, mellom for eksempel generelle tillegg og individuelle tillegg. Det må man forhandle seg frem til, og eventuelt benytte ordinære tvisteløsninger om man ikke blir enige.

Betyr dette slutten på generelle tillegg og en overgang til individuell lønnsdannelse?

Nei. Det vil fortsatt kunne være kollektiv lønnsdannelse, men den vil skje lokalt. Det vil si at det er de tillitsvalgte og arbeidsgiver ved den enkelte virksomhet som forhandler om lønnsøkning – både generelle tillegg og individuelle tillegg. Fordelen med lokale, generelle tillegg er at de gir større mulighet til å skreddersy tillegg til behovene ved den enkelte virksomhet. Det vil fortsatt være mulig å gi lokale generelle tillegg i prosent.

Hvordan vil lønnssystemet se ut mht. lønnsstiger og direkte plasserte stillinger?

Det vil i utgangspunktet bli slik at de stillingene som i dag er direkte plassert (f.eks. rådgiver) vil være det i et nytt lønnssystem også. For stillinger som er på lønnsrammer (f.eks. førstekonsulent) vil det kunne bli en del endringer, men alle detaljer her er ikke klare. Vi vil sikre at våre medlemmer ikke taper på en ny avtale. Ingen skal gå ned i lønn. Dagens stillingskoder vil bli beholdt, men en del medlemmer kan bli flyttet fra lønnsrammer til lønnsstiger. En viktig endring vil være at det ikke lengre blir lønnstrinn, men at lønn vil bli oppgitt i kroner.

Hvordan ivareta de som står for tur til ansiennitetsopprykk, slik at ingen taper på overgang til ny avtale?

Dette vil være en del av de sentrale forhandlingene og lokalt i etterkant av det sentrale tariffoppgjøret. Unio stat jobber med ulike løsninger og metoder for å flytte medlemmer fra lønnsrammer til lønnsstiger. Akademikerforbundet og UNIO har som mål at ingen skal tape på en ny avtale.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as