Var det medbestemmelse under pandemien?

Med de store endringer vi hadde på sentrale deler av arbeidsmiljøloven kan det være på sin plass å spørre om vi faktisk hadde det loven definerer som medbestemmelse under håndteringen av pandemien. Dette ville Unio få svar på, og Fafo gjennomførte en undersøkelse på dette for hovedorganisasjonen.

Pandemien har satt partssamarbeidet i norske virksomheter på prøve. Under svært usikre betingelser har man måttet treffe viktige beslutninger av stor betydning for både virksomhetene og arbeidstakerne. Undersøkelsen blant Unio-forbundenes tillitsvalgte, som ble lagt fram under Arendalsuka, forteller med stor tydelighet at pandemien har påvirket den selvopplevde helsa til Unios medlemmer.

-Nesten sju av ti tillitsvalgte svarer at medlemmene i ulike grad har hatt en negativ helseeffekt, psykisk og / eller fysisk, som følge av pandemien.

Fikk ikke kompensasjon

- For mange av Unios medlemmer har arbeidspresset vært stort under pandemien. Særlig for medlemmer innen helseforetakene har det blitt gjennomført utvidelser eller innføringer av helt nye unntak i arbeidstidsreglene, kunne Fafo-forsker Rolf K. Andersen fortelle. Undersøkelsen viser at pandemien har ført til en omfattende dugnadsinnsats for en rekke av Unios medlemmer i deres arbeidshverdag. Tre av fire tillitsvalgte svarer at pandemien har ført til merarbeid for medlemmene. Det viser seg at mange av disse har ikke fått kompensasjon på noen måte for merarbeidet.

Ingen HMS-vurdering

På et område som arbeidstid er det overraskende og bekymringsverdig at 40 prosent av de tillitsvalgte svarer at det ikke er gjort en HMS-vurdering i forbindelse med alle unntakene fra arbeidstidsreglementet.

Vi finner en klar sammenheng mellom det å delta i formelle fora og vurdering av medbestemmelse, innflytelse, arbeidsgivers håndtering og tillit. Det er et forbedringspotensial når det gjelder å involvere Unios tillitsvalgte i beslutninger av viktighet for medlemmene og virksomheten, sa han.

Økt bruk av midlertidige ansatte

-I en slik krise vi nå har hatt er det selvsagt at vi må ha godt kvalifisert personell. Når så tre av ti tillitsvalgte har opplevd en økning i bruken av midlertidig ansatte, forteller det oss at vi må bygge opp en bedre beredskap for framtiden, understreker Unio-leder Ragnhild Lied. Vi må sikre oss at vi har nok kvalifiserte ansatte. Det må være vårt første satsingsområde, sier hun.
- Vi må også ta med oss at den arbeidsbelastningen som Unios medlemmer har hatt, kan føre til at en rekke av dem som har hatt en voldsom arbeidsbelastning i halvannet år vil trenge en svært god oppfølging fra sine arbeidsgivere, understreker Ragnhild Lied.

Har vi hatt medbestemmelse?

Pandemien har rammet på ulike måter. I offentlig sektor var ny organisering av arbeidshverdagen og arbeidsoppgaver samt endringer i arbeidstidsavtalene aktuelle tema. For andre ble problemstillinger knyttet til hjemmekontor og digitale verktøy i første fase av pandemien veldig aktuelt innen undervisning og andre deler av offentlig sektor. Oppgavene for partssamarbeidet har med andre ord vært mange, og aktiviteten har også flere steder vært høy.

Så når forskerne blir spurt om vi kan si at det var reell medbestemmelse under pandemien svarer de at «forbedringspotensialet er svært stort».
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as