- Varslere må få bedre vern

30.09.2016. - Unio vil sikre at de som varsler ikke blir utsatt for sanksjoner, sier Unios nestleder Kjetil Rekdal til Dagsavisen i dag, der Unio melder at vi ønsker at regjeringen skal få på plass et varslerombud.

Unio vil ha et kunnskapssenter og et varslerombud som varslere kan klage til og som kan gripe inn i konflikter på arbeidsplasser.

Dagsavisen omtalte i går en helt fersk Fafo-rapport som tyder på at varslere har fått verre kår. Rekdal deltok under lanseringen av rapporten. Den viser at:

  • Frykt for represalier er den viktigste grunnen til at 47% av norske arbeidstakere unnlater å varsle om forhold de anser som kritikkverdige. 
  • I 2010 var det 49% som sa at det på en eller annen måte hjalp å varsle. I 2016 undersøkelsen er tilsvarende andel 36%. 
  • Klar økning i antallet arbeidstakere som svarer at de blir sanksjonert som følge av sitt varsel. Fra 13% i 2010 til 25% i 2016.
  • En lavere andel som ville varsle igjen, dersom de kom i tilsvarende posisjon, 82% i 2010 mot 71% i 2016. 

– Vi må snu de negative trendene som Fafo-rapporten viser, sier Unio-nestlederen.

– Vi mener vi må øke kunnskapen rundt varslingsregelverket gjennom en varslingsguide som sier hvordan man skal varsle og håndtere et varsel og som forklarer at det er forbud mot gjengjeldelse, sier Kjetil Rekdal til Dagsavisen.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as