Vellykket fagkveld om tolk som inkluderings-måte!

Torsdag 27. februar arrangerte Tolkene i Akademikerforbundet i samarbeid med Oslo Døveforening en fagkveld med overskrift Tolk - nødløsning eller god løsning for inkludering?

Det var veldig godt oppmøte, med nærmere 60 deltakere og en god blanding mellom tolker, døve og noen som havnet i kategorien "andre". Faginnlegget ble holdt av Hilde Haualand, 1. amanuensis ved seksjon for tegnspråk og tolking på OsloMet, og Anna-Lena Nilsson, professor i tegnspråk og tolking ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Innlegget bygget på en artikkel skrevet av Haualand og Maartje de Meulder.

Nilsson og Haualand hadde lagt opp til en fin introduksjon om temaet, samt diskusjon i grupper. Gruppene ble endret underveis, slik at man diskuterte både med andre i samme kategori (tolker eller døve) og i blandede grupper.

En veldig fin, inspirerende og tankevekkende kveld.  
 
På bildet ser vi til venstre foredragsholderne Hilde Haualand (OsloMet) og Anna-Lena Nilsson (NTNU), til høyre Mariann Eidberg, leder i TiA, som ønsker velkommen.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as