Verneombud – arbeidslivets bilbelte

– Dere er arbeidslivets bilbelte! Noe det er lett å glemme når alt går bra, men som er livsviktig når situasjonen krever det. Uten bilbelte, avskiltes bilen. Uten verneombud – hva ville skje med arbeidslivet?

Slik åpnet Unios nestleder Solveig Kopperstad Bratseth årets Verneombudskonferanse. 200 verneombud er samlet til konferanse i to dager, og vil diskutere verneombudets rolle og utfordringer.

Bratseth sa videre at verneombudene har en utrolig viktig – og ofte undervurdert – rolle.
– Vi trenger verneombudenes stemme og vurdering av arbeidsmiljøkonsekvensene i alle utfordringer vi møter i det moderne arbeidslivet: krav til effektivisering, uendelige runder med omstilling, digitalisering, press på arbeidstid, balanse mellom jobb og fritid, knappe ressurser og skyhøye krav, trange kår for utøvelse av god ledelse, sa hun blant annet.

Dette er sjette gang Unio arrangerer VOK – Verneombudskonferansen.
– Dette er Unios måte å anerkjenne viktigheten av at våre medlemmer tar på seg vervene som verneombud og hovedverneombud, og jeg er veldig glad for at oppslutningen fra forbundene er så stor, understreket Unios nestleder.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as