Vet du hva du kan forvente å få i pensjon?

Pensjon oppleves nok for mange både som sammensatt og vanskelig å forstå. Pensjon er imidlertid en viktig del av den enkeltes livsfaseøkonomi og ansvaret for egen pensjon er i langt større grad enn tidligere overført til den enkelte.

Pensjon er ikke lenger nødvendigvis et spørsmål om fratreden, men om uttak. Reglene om fleksibelt uttak av alderspensjonen fra NAV gjelder alle. Også pensjon gjennom arbeidsforhold, og eventuell AFP kan tas ut fleksibelt og avkortes ikke for annen inntekt. Unntak gjelder ansatte med offentlig tjenestepensjon født før 1963.
Alternativene og kombinasjonsmulighetene er mange. Feil valg kan koste dyrt.

Derfor er det viktig å forstå hvordan pensjonssystemet er sammensatt og hvilke ytelser som kommer fra hvilke kilder, hvilke regler gjelder for «min» pensjon og hvilke valg kan jeg gjøre.

Akademikerforbundet satsning på økt kunnskap om pensjon fortsetter

Akademikerforbundet har en samarbeidsavtale med noen av landets beste uavhengige rådgivere på feltet. Vi ønsker å bidra til at våre tillitsvalgte og medlemmer skal kunne øke kompetansen rundt dette viktige området.

Kompetanseheving for tillitsvalgte

Vi kjører pensjonskurs for tillitsvalgte og har allerede oppdatert området pensjon i tillitvalgtboken. Ønsket er at tillitsvalgte skal kunne være i stand til å bistå med medlemmene på de ulike arbeidsplassene og kunne arrangere informasjonsmøter lokalt. De skal selvfølgelig ikke rådgi medlemmene.

Kursing av de tillitsvalgte forsetter utover i 2022 og de tillitsvalgte kan også søke om å få arrangere informasjonsmøter for medlemmene sine hvor det er våre samarbeidspartnere som gjennomfører selve møtet.

Medlemstilbud – individuell rådgivning

Våre samarbeidende pensjonseksperter fra Formuesforvaltning; Bodil Bache, Alexandra Plahte, Ruben Skilnand og Hilde Nordstoga.

Det populære medlemstilbudet om en times gratis uavhengig pensjonsgjennomgang med en av pensjonsekspertene fortsetter.

Alle bør være opptatt av pensjon – det er veldig mange valg og alle må velge!

Rådgiverne er uavhengig og har ingen egeninteresse i den enkeltes valg. Deres hovedoppgave vil være å sikre medlemmene et best mulig grunnlag for å kunne treffe riktige valg.
I rådgivningen kombineres jus med økonomi og teori med praksis. På den måten vil den enkelte lettere kunne finne frem i pensjonsjungelen, og – ikke minst – få oversikt over de økonomiske konsekvensene ulike valg har. Det være seg valg relatert til fratreden/uttak av pensjon, men også relatert til jobbskifte.

For samtale med en rådgiver, klikk her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as