Viktige lønnsforhandlinger gjenstår for Akademikerforbundets medlemmer i KS-sektoren

Lokale lønnsforhandlinger for kap. 3 og 5 vil i hovedsak finne sted etter sommerferien.

Forhandlingene for kap. 3 og 5 vil som tidligere basere seg på hovedtariffavtalen for KS. Etter ferien er det viktig at medlemmene følger nøye med på henvendelser fra tillitsvalgte eller fra regionene som omhandler lokale forhandlinger i kommuner og fylkeskommuner.

Lønnskravet skal det enkelte medlem utforme selv og Akademikerforbundet arrangerer digitale kurs rettet mot å skrive gode lønnskrav.

Kurstilbud finner du på Akademikerforbundets hjemmeside.

Akademikerforbundet sender ny påminnelse om lønnsforhandlingene innen utgangen av august.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as