Vil forsterke hovedavtalen

I dag startet forhandlingene om en ny hovedavtale i staten. – Hovedavtalen sikrer medbestemmelse i arbeidslivet, og er en bærebjelke i den norske modellen. At stadig flere opplever arbeidslivet som mer autoritært, er et argument for å forsterke dagens avtale, sier Guro Elisabeth Lind, leder av Unio stat.

Tirsdag 5. november møtte statens personaldirektør lederne for de fire hovedsammenslutningene i staten, for å starte forhandlingene om en ny hovedavtale. Den nåværende hovedavtalen utløper ved årsskiftet.

– Hovedavtalen i staten er i hovedsak god, men noen områder kan forbedres og forsterkes. Arbeidsforskningsinstituttets Medbestemmelsesbarometer viser at fire av ti arbeidstakere mener arbeidslivet går i autoritær retning, og at hele 53 prosent av de spurte i statlig sektor opplever mer standardisering og kontroll. Det betyr at vi har en jobb å gjøre for medbestemmelse og demokrati i arbeidslivet, sier Lind.

Hun går inn i forhandlingene med vilje til å finne omforente løsninger som styrker intensjonene i hovedavtalen.

– Helt grunnleggende i hovedavtalen, er at arbeidsgiver og arbeidstaker er likeverdige parter. Mange tillitsvalgte opplever dessverre at dette prinsippet er under press, blant annet fordi de involveres for sent i viktige prosesser. Å sikre gode arbeidsbetingelser i tillitsvalgtrollen, er en hovedprioritering for Unio i forhandlingene, avslutter Guro Lind.

Les Unios innspill til hovedavtaleforhandlingene her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as