Vil fortsatt ha full lønn under sykdom

Sysselsettingsutvalget går inn for å beholde dagens sykelønnsnivå for arbeidstakere. Utvalget foreslår samtidig tiltak for å gi arbeidsgivere større insentiver for å få langtidsfraværet ned – og tettere samarbeid under sykemelding.

– Vi gikk inn i arbeidet med et felles mål om å komme frem til nye løsninger for å sørge for at flere blir inkludert i arbeidslivet og står lenger i jobb, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I dag legger Sysselsettingutvalget frem sin rapport med flere forslag til tiltak for at flere skal komme i arbeid. Utvalget har bestått av partene i arbeidslivet og arbeidslivseksperter. Unio er fornøyd med arbeidet og tiltakene som blir foreslått. Et bredt flertall av partene og ekspertene står nå bak forslagene.

Viktig å sikre full lønn under sykdom
Et av de mer kontroversielle temaene som ble drøftet i utvalget er sykelønn.

– Det har vært et ufravikelig krav fra vår side at arbeidstakeren skal beholde full lønn under sykdom. Redusert inntekt og økonomiske bekymringer på toppen av sykdom er ikke oppskriften på å bli raskt frisk igjen. Det vil dessuten ramme de med lavest inntekt hardest. Det har vi fått de andre partene med på, og jeg er glad det er bred oppslutning om dette, sier Unio-lederen.

 

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as